Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος

Στήριξη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος

Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στο συνάνθρωπο, στηρίζει η INTERLIFE Ασφαλιστική τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος. Με γνώμονα την οργανωμένη και όχι την αποσπασματική προσφορά, η εταιρία χορηγεί Ασφαλιστήρια Συμβόλαια στα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα του Συλλόγου ( Λευκά Ταξί ) που είναι στη διάθεση των μελών του για τις μετακινήσεις τους.

Η προσφορά της INTERLIFE προς την τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα στα άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας αποτελεί μείζονα προτεραιότητα στις δράσεις της.