Δια βιου μαθηση

 

Η Δια Βίου Μάθηση προτεραιότητα όλων μας

Στην INTERLIFE Ασφαλιστική, τόσο η Διοίκηση όσο και όλοι οι εργαζόμενοι, πιστεύουμε ότι η μάθηση και η γνώση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καλλιέργεια  της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής ζωής. Η Διοίκηση της Εταιρίας, τιμά και επιβραβεύει αυτούς που επιλέγουν το δρόμο της Δια Βίου Μάθησης. Η  Εταιρία τα τελευταία χρόνια έχει απονείμει χρηματικά έπαθλα σε 18 εργαζομένους της, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές με επιτυχία.