Η Γωνία της Αγάπης

ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Η Γωνία της Αγάπης

Μια πρωτοβουλία των εργαζομένων στην INTERLIFE με κίνητρο την προσφορά και την οργανωμένη στήριξη ευπαθών ομάδων της Κοινωνίας

Με σύνθημα  «Προσφέρουμε Αγάπη … εισπράττουμε Αγάπη» η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» και με την ενεργή συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού δημιούργησε τη Γωνία της Αγάπης .

Η Γωνία της Αγάπης βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έδρας της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Εκεί κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τρόφιμα, είδη ρουχισμού, βιβλία, παιδικά παιχνίδια και είδη πρώτης ανάγκης. Η συλλογή των ειδών γίνεται προγραμματισμένα και σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Αθήνα με στόχο τη στοχευμένη κάλυψη αναγκών συνανθρώπων μας.

Με αγάπη και αλληλεγγύη η μεγάλη οικογένεια της INTERLIFE Ασφαλιστικής, κατά την περίοδο του Πάσχα 2021, κατάφερε να σταθεί στο πλευρό δεκάδων οικογενειών στη Θεσσαλονίκη προσφέροντας τρόφιμα σε οικογένειες σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ενώ στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία με την υποστήριξη της Emfasis Foundation μοιράστηκαν σε άστεγους συμπολίτες μας.

Share this post?

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.