ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN

 

Η αγάπη και η προσφορά κρατά δεμένη την οικογένεια INTERLIFE!

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας, συμμετέχουν κι αυτοί εθελοντικά στις δράσεις ενίσχυσης Κοινωνικών Παντοπωλείων συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη ιματισμού που παραδίδονται στις περιόδους των εορτών.

Προσφορά στο Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος 

Οι εργαζόμενοι της INTERLIFE, για μία ακόμη φορά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς, απάντησαν σε αίτημα της Διοίκησης του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος.  Το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας συγκέντρωσε ένα σεβαστό ποσό και προχώρησε στην αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες είχε υποδείξει η Διοίκηση του Συλλόγου με σκοπό την κάλυψη αναγκών των παιδιών.