Προσφέρω …αλλιώς στην κοινωνία

 

  • Το πρόγραμμα μας αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από ένα σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση της INTERLIFE
  • Προτεραιότητα μας, ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρώπινων αξιών
  • Ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα χορηγιών για τη στήριξη του Πολιτισμού & της Παιδείας, του Αθλητισμού και της Κοινωνίας
  • Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
  • Προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού
  • Έχουμε άρρηκτα συνδέσει την επιχειρηματική με την κοινωνική υπευθυνότητα