Συνεχής εκπαίδευση

 

Συνεχής εκπαίδευση και βελτίωση δεξιοτήτων

Με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και με γνώμονα τη βελτίωση των δεξιοτήτων, η INTERLIFE υποστηρίζει και φιλοξενεί στο Αμφιθέατρο της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, Εκπαιδευτικές Ημερίδες και Σεμινάρια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Marketing της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρίας παρακολουθεί με ενδιαφέρον, εμπλουτίζει τις γνώσεις του και αναβαθμίζει συνολικά το επίπεδο της απόδοσής του.