Προσφέρω …αλλιώς στην αγορά

 

  • Προάγουμε τη διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών
  • Προάγουμε τη δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών μας με την Υπηρεσία Υποβολής Παραπόνων
  • Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες της Εταιρίας
  • Εφαρμόζουμε τους κανόνες Δεοντολογίας στο marketing και στη διαφήμιση
  • Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο των εργασιών μας
  • Δημιουργούμε και προωθούμε στην ασφαλιστική αγορά καινοτόμα Ασφαλιστικά Προγράμματα

για την αγορα