Περιβαλλοντική Οργάνωση “ΚΑΛΛΙΣΤΩ” – Απολογισμός Δράσεων 2017

Περιβαλλοντική Οργάνωση “ΚΑΛΛΙΣΤΩ” – Απολογισμός Δράσεων 2017

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ & ΤΗ ΦΥΣΗ “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”

Απολογισμός δράσεων 2017

  • Συνύπαρξη ανθρώπου-άγριας ζωής
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση εθελοντών
  • Προστατευόμενες περιοχές & Διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • Διεθνείς συνεργασίες
  • Διακρίσεις και Διεθνής Αναγνώριση
  • Παρεμβάσεις γενικότερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
  • Πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής της ΚΑΛΛΙΣΤΩ 2016-2020
  • Διαβούλευση με φίλους, υποστηρικτές & εθελοντές της «Καλλιστώ»

 

Στο ακόλουθο link ο Απολογισμός

https://www.callisto.gr/sites/www.callisto.gr/files/downloads/callisto_apologismos_2017.pdf

Share this post?

Admin