Συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, συμμετέχει η INTERLIFE με σκοπό την ανεύρεση και πρόσληψη ιδιαίτερα καταρτισμένου και εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού. Με τη συμμετοχή της η εταιρία συμβάλει στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στις «Ημέρες Καριέρας – SUCCESS LOADIND» που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχει κάθε χρόνο η INTERLIFE Ασφαλιστική. Πρόκειται για τη μεγάλη ετήσια συνάντηση τελειοφοίτων και νέων αποφοίτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τμημάτων του ΠΑΜΑΚ με στελέχη επιλογής προσωπικού, ελληνικών και διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η INTERLIFE συμμετέχει στις «Ημέρες Καριέρας – SUCCESS LOADIND» προκειμένου να καλύψει διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να συμβάλει στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σκοπός της συνεργασίας της INTERLIFE με τα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν είναι η προσέλκυση εξωτερικών συνεργατών αλλά μόνιμου έμμισθου προσωπικού.

 

 

Συνεργασία με το DEI College

Στην εκδήλωση «Ημέρα Σταδιοδρομίας» που πραγματοποιήθηκε από το DEI College το 2017, συμμετείχε η INTERLIFE με σκοπό την ανεύρεση και πρόσληψη ιδιαίτερα καταρτισμένου και εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στόχος της εκδήλωσης  ήταν η δικτύωση φοιτητών και αποφοίτων με επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και η εξοικείωσή τους με τις τάσεις που επικρατούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της αύξησης των θέσεων εργασίας στην εταιρία και της επάνδρωσής της με υψηλού επιπέδου νέα στελέχη, πραγματοποιήθηκαν  συνεντεύξεις  από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Με τη συμμετοχή της η εταιρία συνέβαλε στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.