Συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, συμμετέχει η INTERLIFE με σκοπό την ανεύρεση και πρόσληψη ιδιαίτερα καταρτισμένου και εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού. Με τη συμμετοχή της η εταιρία συμβάλει στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στις «Ημέρες Καριέρας – SUCCESS LOADING» που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχει κάθε χρόνο η INTERLIFE Ασφαλιστική. Πρόκειται για τη μεγάλη ετήσια συνάντηση τελειοφοίτων και νέων αποφοίτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τμημάτων του ΠΑΜΑΚ με στελέχη επιλογής προσωπικού, ελληνικών και διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η INTERLIFE συμμετέχει στις «Ημέρες Καριέρας – SUCCESS LOADING» προκειμένου να καλύψει διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να συμβάλει στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σκοπός της συνεργασίας της INTERLIFE με τα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν είναι η προσέλκυση εξωτερικών συνεργατών αλλά μόνιμου έμμισθου προσωπικού.