Η Γωνία της Αγάπης

Το 2020 αποτέλεσε έτος μεταβολών και ανακατατάξεων με αποδέκτη την Κοινωνία. Πολλοί συνάνθρωποι μας ήρθαν αντιμέτωποι με την ανεργία και την οικονομική στενότητα. Η έννοια της προσφοράς που είναι στενά συνδεμένη με την εταιρική κουλτούρα της INTERLIFE έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία της «Γωνίας της Αγάπης».

Με σύνθημα  «Προσφέρουμε Αγάπη … εισπράττουμε Αγάπη» η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» και με την ενεργή συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού δημιούργησε τη Γωνία της Αγάπης .

Η Γωνία της Αγάπης βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έδρας της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Εκεί κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τρόφιμα, είδη ρουχισμού, βιβλία, παιδικά παιχνίδια και είδη πρώτης ανάγκης. Η συλλογή των ειδών γίνεται προγραμματισμένα και σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Αθήνα με στόχο τη στοχευμένη κάλυψη αναγκών συνανθρώπων μας.