Κοινωνική συνεισφορά Emfasis Foundation

Κοινωνική συνεισφορά στην ΑΜΚΕ Emfasis Foundation

Με σκοπό την έμπρακτη συμπαράσταση σε ευπαθείς ομάδες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία της νόσου COVID-19 αλλά και την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας, η Εταιρεία έχει εντάξει την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Emfasis Foundation στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιεί.

Η Emfasis Foundation δραστηριοποιείται στην Αθήνα στηρίζοντας, μεταξύ άλλων, άστεγους, χρόνια άνεργους, οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχιας, κοινωνικά ευάλωτους νέους, κοινωνικά αποκλεισμένους ηλικιωμένους με κίνδυνο επικείμενης αστεγίας.

Κάθε δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιείται από την INTERLIFE όπως και κάθε εθελοντική συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού της στοχεύει στην απόδοση αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Δείτε εδώ την αναφορά του αντίκτυπου της δωρεάς (donation impact report).