Χορηγία στο Σύλλογο Αιμοδοτών Καρπάθου

Χορηγία στο Σύλλογο Αιμοδοτών Καρπάθου

Η στήριξη των δράσεων του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα η INTERLIFE Ασφαλιστική. Η εταιρία καλύπτει τα έξοδα για τη διενέργεια Αιμοδοσιών που πραγματοποιούνται στο ακριτικό νησί για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής εθελοντισμού.  Έχει ως σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά αίματος στην Κρατική Υπηρεσία Αιμοδοσίας, την οργάνωση αιμοληψίας, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο τη διάδοση της εθελοντικής Αιμοδοσίας, την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων και εκθέσεων.

Επιπλέον, η INTERLIFE Ασφαλιστική έχει συστήσει Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.