Χορηγία στο Σύλλογο Αιμοδοτών Καρπάθου

Χορηγία στο Σύλλογο Αιμοδοτών Καρπάθου

Η στήριξη των δράσεων του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα η INTERLIFE Ασφαλιστική. Η εταιρία κάλυψε όλα τα έξοδα για τη διενέργεια της 39ης Αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στο ακριτικό νησί για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής εθελοντισμού.  Έχει ως σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά αίματος στην Κρατική Υπηρεσία Αιμοδοσίας, την οργάνωση αιμοληψίας, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο τη διάδοση της εθελοντικής Αιμοδοσίας, την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων σεμιναρίων και εκθέσεων.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, διατηρεί Τράπεζα Αίματος και στηρίζει πάντα κοινωνικούς φορείς που προάγουν την εθελοντική αιμοδοσία.