Στήριξη του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος

Στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιεί η INTERLIFE Ασφαλιστική εντάχθηκε ο Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος. Η Εταιρία, με ιδιαίτερη ευαισθησία, προχώρησε στη χορηγία Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων του Συλλόγου.

Αποστολή του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη δράσεων εξειδικευμένης προσέγγισης και εκπαίδευσης των ατόμων με σύνδρομο Down, με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του. Η Εταιρία, με τη συγκεκριμένη χορηγική ενέργεια, μοιράζεται το όραμα του Συλλόγου για μια κοινωνία, όπου θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες διαβίωσης και συμμετοχής σε όλους τους πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από την χορηγία της Εταιρίας, όλοι οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του Συλλόγου και προσέφεραν μία ειδική συσκευή με αισθητήρες κίνησης, για τη βελτίωση της αδρής κινητικότητας, φυσικής δραστηριότητας και ψυχαγωγίας των παιδιών καθώς και άλλες συσκευές.