Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χορηγία στις Εκδηλώσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΕΕΔΕ – Τμήμα Μακεδονίας

Η INTERLIFE, ενεργό μέλος της ΕΕΔΕ, συμμετέχει ως χορηγός στις ετήσιες Εκδηλώσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων στηρίζοντας την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, τόσο στην αναζήτηση λύσεων για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, όσο και στη διαδικασία της περαιτέρω διάχυσης της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.