Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Η INTERLIFE προσφέρει …αλλιώς στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο της διαχρονικής υποστήριξης της στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η INTERLIFE χορηγεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια  των οκτώ διασωστικών σκαφών της ΕΟΔ,  ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1, ALBATROSS, IRINΙ, ATHINA, ΝΑΝΣΕΝ, ODIN, ΕΥΡΩΠΗ και ΑΙΓΑΙΟΝ. Τα σκάφη επιχειρούν στην περιοχή του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου για να συνδράμουν σε περιστατικά που μπορεί να προκύψουν αλλά και σε συμβάντα που απαιτούν επέμβαση από θαλάσσης. Επιπλέον, η εταιρία στηρίζει την ΕΟΔ παραχωρώντας το Αμφιθέατρο της εταιρίας για τη διοργάνωση Συνεδρίων της ομάδας.