Γιατροί Του Κόσμου

Χορηγία στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ  ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα συμπεριέλαβε η INTERLIFE στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί. Συγκεκριμένα αποφάσισε τη χορηγία ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των Ειδικά Διασκευασμένων Πολυμορφικών Επιβατικών οχημάτων, ιδιοκτησίας του σωματείου για τις ανάγκες του. Παράλληλα, με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρίας στηρίζει τις δράσεις του σωματείου για συλλογή φαρμάκων και γάλακτος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας  δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.