Συλλόγου Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ»

Η INTERLIFE στο πλευρό του συλλόγου Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ»

Η στήριξη των δράσεων του Συλλόγου Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ» εντάχθηκε στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα η INTERLIFE Ασφαλιστική.

Η εταιρία εκτιμώντας το έργο που επιτελεί ο Σύλλογος αποφάσισε να στηρίζει δράσεις του θεωρώντας την κίνηση αυτή ως ελάχιστη προσφορά και ανταπόδοση στο σημαντικό και ανθρώπινο έργο που επιτελεί.