Συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, προχώρησε στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας «Συμβουλευτικής Εργασίας/ Consulting Project».
Προτάθηκε και υλοποιήθηκε η βράβευση του καλύτερου project με χρηματικό έπαθλο. Αντικειμενική επιδίωξη της Συμβουλευτικής Εργασίας ήταν η συνεργασία μεταξύ των εταιριών και του Πανεπιστημίου που εξασφαλίζει αμοιβαία οφέλη. Η INTERLIFE ήταν χορηγός του χρηματικού επάθλου, ενώ η βράβευση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε σε ανοικτή εκδήλωση σε αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου.