Ενημερώσεις & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Συνεργατών

Η εταιρία οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συνεργάτες της. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση του Δικτύου των Διαμεσολαβητών της Εταιρίας για τις εξελίξεις στον Κλάδο αλλά και για τα οφέλη από την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα βασίζονται στις αρχές της υπεύθυνης, βιώσιμης και υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών. Επιπλέον μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερώνονται διεξοδικά για τα νέα προγράμματα ασφάλισης της εταιρίας, εμπλουτίζονται  οι ασφαλιστικές τους γνώσεις και ανοίγουν οι ορίζοντες τους σε νέες Αγορές με εξειδικευμένες εφαρμογές.