Προστατεύουμε το Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος και, ιδίως, του κλίματος αποτελεί πλέον ουσιαστική προτεραιότητα για όλους.

Στην INTERLIFE η ορθολογική διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης αποτελεί οικειοθελή δέσμευση.

Η ιδέα της εταιρικής πολιτικής μέσα από μια χρηστή ενεργειακή διαχείριση ενσωματώνεται, τόσο σε επίπεδο παροχής των υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο των υποδομών. Από μέρους μας φροντίζουμε όσο αυτό είναι δυνατόν για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας, πραγματοποιώντας ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων.

Πιστεύοντας και ενισχύοντας την αξία του Εθελοντισμού, κάνουμε πράξη αυτή τη δέσμευση και είμαστε περήφανοι γιατί το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρίας ανακυκλώνει καθημερινά γραφική ύλη, χαρτί, μελάνι, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.

Επιπλέον υιοθετεί «πράσινες» πρακτικές σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του και συμμετέχει σε δράσεις για την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους για τις μελλοντικές γενιές.