Προσφέρω …αλλιώς στο περιβάλλον

 

  • Κάνουμε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για μείωση στο ελάχιστο της χρήσης χαρτιού. Σε αυτό το πλαίσιο η αποστολή μηνυμάτων,
    η διαχείριση αιτήσεων ασφάλισης, και συμβολαίων ασφάλισης αλλά και η διατήρηση αρχείων γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα
  • Υλοποιούμε πρόγραμμα οργανωμένης ανακύκλωσης χαρτιού
  • Χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχουμε την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος
  • Εγκαταστήσαμε κάδους συλλογής για ανακύκλωση μπαταριών και σε καθημερινή βάση, συγκεντρώνουμε σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης
    υλικά όπως χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο
  • Είμαστε περήφανοι χορηγοί της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ στηρίζοντας το έργο της και συμμετέχοντας στις δράσεις της

δρασεις για το περιβαλλον