εθελοντές αιμοδότες εργαζόμενοι INTERLIFE

Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών INTERLIFE

Η εταιρία προωθεί την εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το ΓΝΠΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης ως ελάχιστη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο πιστεύοντας ότι αποτελεί ανώτερη έμπρακτη έκφραση ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Ομάδα της εταιρίας είναι εγγεγραμμένη και πιστοποιημένη στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου, ανταποκρίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κάλεσμα για Κατάθεση Ζωής, αποδεικνύοντας με αυτή την πράξη αλτρουισμού και αγάπης, την κοινωνική τους ευαισθησία.