Εθελοντική δράση συγκέντρωσης φαρμάκων από τους εργαζόμενους

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, ενεργοποιήθηκε εθελοντικά όλο το προσωπικό και το δίκτυο των συνεργατών της προκειμένου να ενισχύσει το έργο των Γιατρών Του Κόσμου Ελλάδας. Με μια πανελλαδική συγκέντρωση φαρμάκων για την στήριξη των ελλείψεων που παρουσιάζονται στα πολυϊατρεία της οργάνωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά εργαζόμενοι και συνεργάτες στήριξαν την προσπάθεια των Γιατρών του Κόσμου να βρίσκονται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.