Προσφέρω …αλλιώς στο ανθρώπινο δυναμικό

 

  • Επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων μας φροντίζοντας για τη δια βίου μάθηση με στόχο την βελτίωση των
    υπαρχουσών ικανοτήτων, τη βελτίωση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων
  • Προωθούμε τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ισότητα ευκαιριών
  • Αυξάνουμε συνεχώς τις θέσεις εργασίας παρά τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύει η χώρα
  • Προσφέρουμε επιπλέον ασφαλιστικές παροχές μέσω Ομαδικού Προγράμματος Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
  • Είμαστε περήφανοι για την Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών της INTERLIFE

συνεργασιες και εθελοντισμος