Προϊόντα & Εξυπηρέτηση

Η INTERLIFE ασκεί όλους τους κλάδους ασφάλισης Ζημιών ( Υγείας, Περιουσίας, Σκαφών, Αυτοκινήτου, Νομικής Προστασίας και Αστικής Ευθύνης). Σχεδιάζει και διαθέτει Ασφαλιστικά Προγράμματα  που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του καθενός μέσα από ένα πανελλαδικό Δίκτυο Διαμεσολαβητών.

Επιπλέον, η γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους (πελάτες και μη), το χαμηλό ποσοστό δικαστικών αντιδικιών στις ζημίες και το υψηλό μερίδιο φιλικού διακανονισμού στο σύνολο των ζημιών ΑΕ,  προσδίδουν αξία στην εταιρία ενώ  η ικανοποίηση του αποζημιούμενου αναδεικνύει την χρησιμότητα της ασφάλισης.