Ανακυκλώνουμε

Υλοποιούμε πρόγραμμα οργανωμένης ανακύκλωσης χαρτιού και με την εθελοντική συμμετοχή όλων των εργαζομένων αλλά και σε συνεργασία με την αδειοδοτημένη εταιρία Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων ECO Τριας Α.Ε., συγκεντρώθηκαν 10.000 kg χαρτιού στους ειδικά γι’ αυτό το λόγο διαμορφωμένους κάδους, και προωθήθηκαν για πολτοποίηση σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατανάλωση χαρτιού μειώθηκε αισθητά τα τελευταία δύο χρόνια χάρη στην ηλεκτρονική διαχείριση που εφαρμόζει η INTERLIFE και τη συνεχή ανακύκλωση.